Triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ


Công văn 4251/UBND-KGVXNV của UBND tỉnh Bình Thuận. Tải tại đây

Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Tải tại đây

THƯ VIỆN ẢNH