ĐỌC VÀ SUY NGẪM


  • Người ta ví như một phân số mà tử số là giá trị thật, còn mẫu số là giá trị người ta tưởng mình có.Mẫu số càng lớn thì trị số của phân số càng nhỏ.

                                                                                                            L. Tôn-xtôi

  • Tài năng thường toả sáng trong sự yên lặng

      Còn sự kém cỏi lại lan toả bằng âm thanh.

                                                                                                          Lê-ô-na đờ Vanh-xi     

  • Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta.

                                                                                                      Hồ Chí Minh

  • Tôi không thất bại, tôi đã tìm ra mười ngàn cách nhưng chúng lại không thành.

                                                                                                            Albert Einstein

  • Bí quyết của sự thành công – nếu có – đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.

                                                                                                                                    Henry Ford

  • Cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người khôn khéo và là một vực thẳm cho kẻ yếu hèn.

                                                                                                                                             Balzac

  • Có ba trường hợp để tỏ ra mình dốt nát: một là không biết gì hết, hai là biết qua loa không đến nơi đến chốn, ba là biết những điều không nên biết.

                                                                                                                                         Duclos