Thông báo về việc tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử và Địa lý Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2019- 2020
00:09:00 13-06-2019
Lượt xem: 5028
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
Số: 130/TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 12 tháng 6 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử và Địa lý
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2019- 2020
 
     Căn cứ ý kiến của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 128/TTr-THPTC-THĐ ngày 11 tháng 6 năm 2019 về việc phương án tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử và Địa lý Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2019- 2020, nay Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo tuyển bổ sung thí sinh vào lớp chuyên Lịch sử và Địa lý như sau:
     1. Đối tượng và điều kiện tuyển bổ sung: Tất cả các thí sinh không trúng tuyển thỏa mãn các điều kiện sau:
    a) Thí sinh có đơn xin xét tuyển bổ sung và cam kết (được xác nhận đồng ý của phụ huynh) theo mẫu Nhà trường và nộp đúng thời gian quy định.
     b) Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên (là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và một môn chuyên có điểm bài thi cao nhất không tính hệ số) đạt từ 19 điểm trở lêncác bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2;
     c) Điểm trung bình môn (ĐTBm) cuối năm học lớp 9 của môn mà thí sinh xin xét tuyển bổ sung (Lịch sử hoặc Địa lý) đạt từ 7,0 trở lên.
     2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung
     - Đơn xin xét tuyển bổ sung (mẫu đính kèm tải tại đây);
    - Bản photo Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc mang theo bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khi nộp hồ sơ để Nhà trường kiểm tra và trả lại ngay sau khi nộp.
     3. Thu nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung: Hồ sơ xin xét tuyển bổ sung nộp trực tiếp tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, từ ngày 13/6 đến hết ngày 16/6/2019 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).
     4. Cách xét tuyển bổ sung
     Căn cứ theo điểm xét tuyển vào lớp không chuyên để chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu từng môn.
     5. Công bố kết quả xét tuyển bổ sung và thu nhận hồ sơ
     - Nhà trường sẽ công bố kết quả xét tuyển bổ sung chậm nhất lúc 17 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2019 bằng hình thức niêm yết tại bảng thông báo và trên Website của Trường (tranhungdao-binhthuan.edu.vn).
     - Nhà trường sẽ thông báo cụ thể thời gian thu nhận hồ sơ của thí sinh khi công bố kết quả xét tuyển. Quá thời hạn quy định mà thí sinh không nộp hồ sơ xem như không có nhu cầu theo học và Nhà trường sẽ hủy kết quả xét tuyển đối với thí sinh đó.
     6. Thông tin liên quan:
     - Thí sinh được xét tuyển bổ sung vào lớp chuyên Lịch sử (hoặc Địa lý) sẽ học theo chương trình của lớp chuyên Lịch sử (hoặc Địa lý) và có nhiệm vụ tham gia các kỳ thi học sinh giỏi bộ môn theo yêu cầu của Nhà trường.
     - Nhà trường không giải quyết trường hợp thí sinh sau khi làm thủ tục nhập học xong xin rút hoặc xin chuyển hồ sơ về nơi khác để thí sinh cân nhắc chọn lựa, không làm ảnh hưởng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT trong tỉnh.
     Đề nghị thí sinh đã đăng ký xét tuyển bổ sung nghiên cứu kỹ Thông báo này và thực hiện công việc đảm bảo thời gian quy định.
     Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- HT, các PHT (email);
- Niêm yết thông báo và đăng tải trên Website của Trường;
- Lưu: VP, HSTS.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 6235371
Số người online: 121
IP của bạn: 34.204.176.189
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website