Lịch Công tác tháng 01.2019
10:59:48 28-12-2018
Lượt xem: 16113

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 353/KH-THPTC-THĐ

                 Phan Thiết, ngày 27 tháng 12 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  01 / 2019

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tập trung phối hợp các phòng, ban Sở tổ chức tốt Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019 tại Trường;

- Rà soát kế hoạch, phân công chuyên môn cho học kỳ II;

- Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp Trường”;

- Thành lập các đội tuyển HSG tham dự Kỳ thi học sinh giỏi Olympic lần thứ 25;

- Sinh hoạt kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên;

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện công khai.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 19: từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019

Thứ Hai

31/12

Nghỉ học theo quy định

Trực cao điểm

 

Thứ Ba

01/01

Nghỉ Tết dương lịch.

Trực cao điểm

 

Thứ Tư

02/01

- Dạy học theo TKB;

- Niêm yết các Bản kê khai TSTN.

 

- CĐ và người phụ trách

 

Thứ Năm

03/01

- Dạy học theo TKB;

- 9h50: Họp HĐSP;

- Chiều: Học bù TKB sáng thứ Hai.

 

 

- Thầy Hiếu thông báo

 

Thứ Sáu

04/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ Bảy

05/01

- Dạy học theo TKB;

- Chiều: Học bù TKB chiều thứ Hai.

- Hoàn thành vào điểm học bạ.

 

- Thầy Hiếu thông báo

Hoàn thành chương trình Học kỳ I

Tuần 20: từ ngày 08/01/2019 đến 13/01/2019

Thứ Hai

07/01

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày SV-HS;

- Dạy học theo TKB Học kỳ II.

- BCH Đoàn trường.

Áp dụng TKB Học kỳ II

Thứ Ba

08/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Tư

09/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

Thứ Năm

10/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

Thứ Sáu

11/01

- Dạy học theo TKB;

- Viên chức nộp Phiếu bổ sung lý lịch.

 

- Nhân viên phụ trách.

 

Thứ Bảy

12/01

Nghỉ học - Tổ chức thi HSG quốc gia.

- Theo QĐ của Sở và Thầy Giang phụ trách.

 

Chủ nhật

13/01

Tổ chức thi HSG quốc gia.

- Theo QĐ của Sở và Thầy Giang phụ trách.

 

Tuần 21: từ ngày 15/01/2019 đến 20/01/2019

Thứ Hai

14/01

Nghỉ học - Tổ chức thi HSG quốc gia.

- Theo QĐ của Sở và Thầy Giang phụ trách.

 

Thứ Ba

15/01

- Buổi sáng: Nghỉ học - thi HSG quốc gia.

- Buổi chiều: Học theo TKB.

- Theo QĐ của Sở và Thầy Giang phụ trách.

 

Thứ Tư

16/01

- Dạy học theo TKB;

- Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi.

- Nộp Sở Phiếu bổ sung lý lịch của BGH.

 

- Thầy Hiếu phụ trách.

- Nhân viên phụ trách.

Kiểm tra việc thực hiện quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục

Thứ Năm

17/01

- Dạy học theo TKB;

- 14h00: Thao giảng Toán, Tiếng Anh.

- 15h30: Tiếp xúc Lớp trưởng và Bí thư các lớp.

 

- Thầy Hiếu thông báo.

- Theo thành phần mời.

Thứ Sáu

18/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Bảy

19/01

- Dạy học theo TKB.

- Thăm Trường Tiểu học La Ngâu

- BGH, CĐ, Đoàn TN

 

Chủ nhật

20/01

- Họp Phụ huynh học sinh cuối HKI.

 

- BGH, GVCN, GT.

 

Tuần 22: Từ ngày 22/01/2019 đến 27/01/2019

Thứ Hai

21/01

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 3/2;

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp Đảng ủy; họp BGH.

- Nhóm Lịch sử.

Tổ chức thi GVDG cấp trường

Thứ Ba

22/01

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS.

 

- Theo QĐ của HT

 

Thứ Tư

23/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Năm

24/01

- Dạy học theo TKB;

- 15h30: HĐNGLL chủ đề “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc”.

 

- Cô Hằng phụ trách.

 

 

Thứ Sáu

25/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Bảy

26/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Chủ nhật

27/01

Tổ chức chương trình “Tôi là sinh viên”

- Đoàn trường, cựu HS

 

Tuần 23: Từ ngày 29/01/2019 đến 03/02/2019

Thứ Hai

28/01

- Chào cờ: Sơ kết Học kỳ 1;

 

- BGH, Tổ GT.

 

Thứ Ba

29/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Tư

30/01

- Dạy học theo TKB;

- Họp mặt cuối năm.

- BGH, BCH Công đoàn

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký và đóng dấu

 

 

Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7828272
Số người online: 13
IP của bạn: 3.235.107.209
Đường dây nóng
0911575811
Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 - phát triển website