Danh sách thí sinh khối 12 thi HKI năm học 2019-2020
10:00:57 11-12-2019
Lượt xem: 1474
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THI HK I- NĂM HỌC 2019-2020
    TRẦN HƯNG ĐẠO DANH SÁCH THÍ SINH KHỐI 12
             
STT Lớp Họ và tên  SBD Phòng Ghi Chú
1 12T Đinh Thị Trâm Anh 250101 PHÒNG 1  
2 12T Lưu Minh Anh 250102 PHÒNG 1  
3 12T Nguyễn Xuân Kỳ Duyên 250103 PHÒNG 3  
4 12T Phạm Ngọc Mỹ Duyên 250104 PHÒNG 3  
5 12T Trần Kiều Dương 250105 PHÒNG 2  
6 12T Nguyễn Trường Đại 250106 PHÒNG 2  
7 12T Phạm Xuân Khải 250109 PHÒNG 4  
8 12T Nguyễn Trường Khang 250110 PHÒNG 4  
9 12T Phạm Huyền Khanh 250111 PHÒNG 4  
10 12T Diều Quốc Khánh 250112 PHÒNG 4  
11 12T Nguyễn Quang Khánh 250113 PHÒNG 4  
12 12T Phan Hoàng Trà My 250114 PHÒNG 6  
13 12T Nguyễn Phúc Bảo Ngân 250115 PHÒNG 6  
14 12T Nguyễn Thị Mai Ngân 250116 PHÒNG 6  
15 12T Huỳnh Nguyễn Hồng Oanh 250118 PHÒNG 8  
16 12T Lê Huỳnh Tuấn Phát 250119 PHÒNG 8  
17 12T Nguyễn Đồng Phước 250120 PHÒNG 8  
18 12T Đinh Xuân Quang 250121 PHÒNG 8  
19 12T Nguyễn Lương Bảo Tiên 250123 PHÒNG 12  
20 12T Phùng Phạm Thủy Tiên 250124 PHÒNG 12  
21 12T Nguyễn Anh 250125 PHÒNG 13  
22 12T Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 250126 PHÒNG 13  
23 12T Trần Thiên Triều 250128 PHÒNG 13  
24 12T Nguyễn Thị Kim 250130 PHÒNG 14  
25 12I Thủy Võ Trường An 250201 PHÒNG 1  
26 12I Huỳnh Văn Cường 250202 PHÒNG 2  
27 12I Hồ Quốc Duy 250203 PHÒNG 2  
28 12I Huỳnh Bá Đạt 250204 PHÒNG 2  
29 12I Lê Duy Hào 250205 PHÒNG 3  
30 12I Nguyễn Đỗ Gia Hân 250206 PHÒNG 3  
31 12I Nguyễn Thanh Huy 250207 PHÒNG 4  
32 12I Lê Trần Phước Hưng 250208 PHÒNG 3  
33 12I Nguyễn Bình Minh 250210 PHÒNG 5  
34 12I Nguyễn Chánh Nhật Minh 250211 PHÒNG 5  
35 12I Trịnh Ngọc Bảo Ngân 250212 PHÒNG 6  
36 12I Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt 250213 PHÒNG 7  
37 12I Nguyễn Thanh Nhàn 250214 PHÒNG 7  
38 12I Cao Yến Nhi 250215 PHÒNG 7  
39 12I Nguyễn Nhất Quỳnh 250216 PHÒNG 9  
40 12I Nguyễn Phạm Ái Quỳnh 250217 PHÒNG 9  
41 12I Nguyễn Xuân Ngọc Quỳnh 250218 PHÒNG 9  
42 12I Võ Đình Thuận 250219 PHÒNG 11  
43 12I Trần Khánh Toàn 250220 PHÒNG 12  
44 12I Nguyễn Minh Trí 250221 PHÒNG 13  
45 12I Nguyễn Quốc Trí 250222 PHÒNG 13  
46 12I Võ Ngọc Phương Trinh 250223 PHÒNG 13  
47 12I Trần Thị Thanh Trúc 250224 PHÒNG 13  
48 12I Châu An Tuyền 250226 PHÒNG 13  
49 12I Lương Hoàng Trúc Văn 250227 PHÒNG 14  
50 12L Đặng Huyền Thiện Ân 250301 PHÒNG 1  
51 12L Nguyễn Hoàng Phú Bình 250302 PHÒNG 1  
52 12L Nguyễn Gia Huy 250303 PHÒNG 4  
53 12L Trần Ngọc Huy 250304 PHÒNG 4  
54 12L Nguyễn Uy Khang 250305 PHÒNG 4  
55 12L Nguyễn Thị Kim Ngân 250306 PHÒNG 6  
56 12L Nguyễn Hoàng Nhật 250308 PHÒNG 7  
57 12L Trần Đình Thảo Nhiên 250309 PHÒNG 7  
58 12L Hồ Tấn Phát 250310 PHÒNG 8  
59 12L Nguyễn Thái Phong 250311 PHÒNG 8  
60 12L Đinh Bá Phụng 250312 PHÒNG 8  
61 12L Võ Đình Quốc 250313 PHÒNG 8  
62 12L Đoàn Thị Trúc Quỳnh 250314 PHÒNG 9  
63 12L Nguyễn Bảo Quỳnh 250315 PHÒNG 9  
64 12L Nguyễn Thành Sơn 250316 PHÒNG 9  
65 12L Châu Thành Tâm 250317 PHÒNG 9  
66 12L Trần Trung Tín 250318 PHÒNG 12  
67 12L Trần Minh 250319 PHÒNG 13  
68 12L Phạm Viết Thái 250320 PHÒNG 9  
69 12L Huỳnh Thanh Thảo 250321 PHÒNG 11  
70 12L Nguyễn Phạm Ngọc Triều 250322 PHÒNG 13  
71 12L Nguyễn Quang Trường 250323 PHÒNG 13  
72 12L Lưu Tú Văn 250324 PHÒNG 14  
73 12L Huỳnh Thị Diệu Viên 250325 PHÒNG 14  
74 12L Tôn Triều Vỹ 250326 PHÒNG 14  
75 12H Lý Gia Bảo 250401 PHÒNG 1  
76 12H Võ Huỳnh Hồng Cẩm 250402 PHÒNG 1  
77 12H Võ Ngọc Tường Đoan 250403 PHÒNG 2  
78 12H Hoàng Nhật 250404 PHÒNG 3  
79 12H Nguyễn Hoàng Khánh Linh 250406 PHÒNG 5  
80 12H Nguyễn Thị Nhật Linh 250407 PHÒNG 5  
81 12H Phan Phạm Đức Minh 250408 PHÒNG 6  
82 12H Nguyễn Thị Ngọc Na 250409 PHÒNG 6  
83 12H Đặng Thảo Nguyên 250410 PHÒNG 7  
84 12H Nguyễn Quang Đăng Nhân 250411 PHÒNG 7  
85 12H Đỗ Nguyễn Minh Nhật 250412 PHÒNG 7  
86 12H Lê Thị Hồng Nhung 250413 PHÒNG 8  
87 12H Phan Nguyễn Quỳnh Như 250414 PHÒNG 7  
88 12H Võ Hồng Phong 250415 PHÒNG 8  
89 12H Trương Huỳnh Phước 250416 PHÒNG 8  
90 12H Đặng Ngọc Quang 250417 PHÒNG 8  
91 12H Nguyễn Trần Trúc Quyên 250418 PHÒNG 9  
92 12H Phạm Năng Tài 250419 PHÒNG 9  
93 12H Nguyễn Minh Tấn 250420 PHÒNG 9  
94 12H Mai Hoàng Ngọc Tiến 250421 PHÒNG 12  
95 12H Nguyễn Vũ Nhất Tin 250422 PHÒNG 12  
96 12H Phùng Thị Ngọc Tuyền 250423 PHÒNG 13  
97 12H Lương Ngọc Bảo Trân 250424 PHÒNG 12  
98 12H Phan Nguyễn Thanh Trúc 250425 PHÒNG 13  
99 12H Trần Anh Trường 250426 PHÒNG 13  
100 12H Lê Phương Uyên 250427 PHÒNG 14  
101 12H Nguyễn Văn 250428 PHÒNG 14  
102 12H Đoàn Thị Ngọc Vy 250429 PHÒNG 14  
103 12S Hồ Ngọc Thuận An 250501 PHÒNG 1  
104 12S Ngô Thái Thiên An 250502 PHÒNG 1  
105 12S Nguyễn Thân Kim Anh 250503 PHÒNG 1  
106 12S Nguyễn Thị Phụng Chi 250504 PHÒNG 2  
107 12S Phạm Thị Diệu 250505 PHÒNG 2  
108 12S Nghiêm Thị Thùy Dương 250507 PHÒNG 2  
109 12S Lê Thị Mỹ Hạ 250508 PHÒNG 3  
110 12S Huỳnh Thị Mỹ Hân 250509 PHÒNG 3  
111 12S Nguyễn Thị Út Hương 250510 PHÒNG 3  
112 12S Phạm Thị Mỹ Kiều 250511 PHÒNG 5  
113 12S Lê Đinh Phương Khanh 250512 PHÒNG 4  
114 12S Nguyễn Thị Thùy Linh 250513 PHÒNG 5  
115 12S Trần Khánh Linh 250514 PHÒNG 5  
116 12S Nguyễn Tuyết Minh 250515 PHÒNG 5  
117 12S Đinh Thị Lâm Như 250516 PHÒNG 7  
118 12S Phạm Thị Ý Như 250517 PHÒNG 7  
119 12S Nguyễn Thanh Hiền Phương 250518 PHÒNG 8  
120 12S Nguyễn Thị Thanh Tâm 250520 PHÒNG 9  
121 12S Đinh Nguyễn Thanh Thanh 250521 PHÒNG 11  
122 12S Huỳnh Ngọc Kim Thanh 250522 PHÒNG 11  
123 12S Trần Lê Phương Thảo 250523 PHÒNG 11  
124 12S Nguyễn Ngọc Phương Thùy 250525 PHÒNG 12  
125 12S Lê Trần Anh Thư 250526 PHÒNG 11  
126 12S Nguyễn Thanh Trà 250527 PHÒNG 12  
127 12S Đỗ Thị Minh Trang 250528 PHÒNG 12  
128 12S Nguyễn Thanh Vi 250529 PHÒNG 14  
129 12S Phạm Vũ Trúc Vy 250530 PHÒNG 14  
130 12S Mai Kim Yến 250531 PHÒNG 14  
131 12V Phạm Lưu Cao Thiên An 250601 PHÒNG 1  
132 12V Nguyễn Thị Lan Anh 250602 PHÒNG 1  
133 12V Trương Ngọc Anh 250603 PHÒNG 1  
134 12V Nguyễn Ngọc Ánh 250604 PHÒNG 1  
135 12V Trương Lê Quỳnh Chiêu 250605 PHÒNG 2  
136 12V Ngô Thị Hân 250606 PHÒNG 3  
137 12V Phạm Mỹ Thảo Hiền 250607 PHÒNG 3  
138 12V Lưu Trần Tuyết Hoa 250609 PHÒNG 3  
139 12V Hồ Thị Thanh Liêm 250610 PHÒNG 5  
140 12V Trần Thị Mỹ Loan 250611 PHÒNG 5  
141 12V Nguyễn Thị Nga 250612 PHÒNG 6  
142 12V Nguyễn Minh Hoàn Nhi 250613 PHÒNG 7  
143 12V Trần Mỹ Phương 250614 PHÒNG 8  
144 12V Lê Như Quỳnh 250615 PHÒNG 9  
145 12V Trần Huyền Thảo 250616 PHÒNG 11  
146 12V Nguyễn Hoài Thu 250617 PHÒNG 11  
147 12V Nguyễn Nhã Anh Trang 250619 PHÒNG 13  
148 12V Tăng Võ Thiên Trang 250620 PHÒNG 13  
149 12V Phan Huỳnh Đoan Trâm 250621 PHÒNG 12  
150 12V Đoàn Tú Uyên 250623 PHÒNG 14  
151 12A Bùi Thế Phương An 250701 PHÒNG 1  
152 12A Đỗ Trâm Anh 250702 PHÒNG 1  
153 12A Nguyễn Minh Anh 250703 PHÒNG 1  
154 12A Nguyễn Đinh Cao Đạt 250704 PHÒNG 2  
155 12A Trần Ngô Gia Hân 250705 PHÒNG 3  
156 12A Phan Nguyễn Minh Hiếu 250707 PHÒNG 3  
157 12A Dương Thanh Hương 250708 PHÒNG 3  
158 12A Trương Bảo Khang 250709 PHÒNG 4  
159 12A Bốc Nghiệp Khoa 250710 PHÒNG 4  
160 12A Huỳnh Đăng Khoa 250711 PHÒNG 4  
161 12A Huỳnh Phạm Đăng Khoa 250712 PHÒNG 4  
162 12A Lê Bảo Ngân 250714 PHÒNG 6  
163 12A Nguyễn Tú Ngọc 250715 PHÒNG 7  
164 12A Phan Ngọc Mỹ Phương 250716 PHÒNG 8  
165 12A Vũ Hồng Phương 250717 PHÒNG 8  
166 12A Nguyễn Khánh Quyên 250718 PHÒNG 9  
167 12A Châu Ngọc Vĩnh Tâm 250719 PHÒNG 9  
168 12A Bùi Võ Đài Trang 250720 PHÒNG 12  
169 12A Dương Bích Trâm 250722 PHÒNG 12  
170 12A Trương Trọng Minh Trân 250723 PHÒNG 12  
171 12A Nguyễn Thanh Hải Triều 250724 PHÒNG 13  
172 12A Huỳnh Tố Trinh 250725 PHÒNG 13  
173 12A Nguyễn Thành Trung 250726 PHÒNG 13  
174 12A Lê Hoàng Quốc Việt 250727 PHÒNG 14  
175 12A Nguyễn Đình Phương Vy 250728 PHÒNG 14  
176 12A Lê Nguyễn Như Ý 250729 PHÒNG 14  
177 12A1 Huỳnh Nhật Phương Chi 250801 PHÒNG 1  
178 12A1 Nguyễn Hoàng Đăng 250802 PHÒNG 2  
179 12A1 Nguyễn Khánh Đoan 250803 PHÒNG 2  
180 12A1 Nguyễn Văn Hưng 250804 PHÒNG 3  
181 12A1 Nguyễn Duy Khang 250805 PHÒNG 4  
182 12A1 Trần Công Khôi 250806 PHÒNG 5  
183 12A1 Trần Thị Tuyết Linh 250807 PHÒNG 5  
184 12A1 Nguyễn Lê Kim Mai 250808 PHÒNG 5  
185 12A1 Nguyễn Minh Huyền Ngân 250809 PHÒNG 6  
186 12A1 Phùng Hiểu Nghi 250810 PHÒNG 6  
187 12A1 Nguyễn Phan Hà Nguyên 250811 PHÒNG 7  
188 12A1 Trần Nhật Nguyên 250812 PHÒNG 7  
189 12A1 Trần Cao Hạnh Nhi 250813 PHÒNG 7  
190 12A1 Nguyễn Huỳnh Diệp Quyên 250814 PHÒNG 8  
191 12A1 Hồ Ý San 250815 PHÒNG 9  
192 12A1 Lê Thị Xuân Thanh 250816 PHÒNG 11  
193 12A1 Hoàng Võ Thanh Thảo 250817 PHÒNG 11  
194 12A1 Nguyễn Duy Thắng 250818 PHÒNG 9  
195 12A1 Từ Hạo Thiên 250819 PHÒNG 11  
196 12A1 Nguyễn Ngọc Thúy 250820 PHÒNG 12  
197 12A1 Lê Vang Kim Thước 250821 PHÒNG 12  
198 12A1 Phan Hoài Thương 250822 PHÒNG 12  
199 12A1 Đỗ Lê Uyên 250823 PHÒNG 13  
200 12A1 Huỳnh Thanh Uyên 250824 PHÒNG 14  
201 12A1 Nguyễn Phúc Diễm Vy 250825 PHÒNG 14  
202 12A1 Văn Trúc Vy 250826 PHÒNG 14  
203 12A1 Nguyễn Cẩm Yên 250827 PHÒNG 14  
204 12C1 Nguyễn Bảo Châm 250902 PHÒNG 1  
205 12C1 Lương Tấn Đạt 250903 PHÒNG 2  
206 12C1 Đỗ Nguyễn Khánh Đoan 250904 PHÒNG 2  
207 12C1 Võ Tấn Đức 250905 PHÒNG 2  
208 12C1 Nguyễn Trần Công Hãn 250906 PHÒNG 3  
209 12C1 Đào Ngọc Hằng 250907 PHÒNG 3  
210 12C1 Nguyễn Huy Hoàng 250908 PHÒNG 3  
211 12C1 Trần Gia Huy 250909 PHÒNG 4  
212 12C1 Lê Thế Khôi 250910 PHÒNG 5  
213 12C1 Nguyễn Ngọc Minh 250912 PHÒNG 5  
214 12C1 Cao Kim Ngân 250913 PHÒNG 6  
215 12C1 Huỳnh Trúc Ngân 250914 PHÒNG 6  
216 12C1 Nguyễn Gia Ngân 250915 PHÒNG 6  
217 12C1 Đỗ Như Ngọc 250916 PHÒNG 6  
218 12C1 Đặng Phước Nguyên 250917 PHÒNG 7  
219 12C1 Tống Ngọc Quỳnh Nhi 250918 PHÒNG 7  
220 12C1 Từ Hạo Nhiên 250919 PHÒNG 7  
221 12C1 Đặng Thị Kim Thành 250921 PHÒNG 11  
222 12C1 Nguyễn Quốc Thắng 250922 PHÒNG 9  
223 12C1 Nguyễn Ngọc Minh Thư 250923 PHÒNG 11  
224 12C1 Nguyễn Thanh Thảo Trang 250924 PHÒNG 13  
225 12C1 Trần Song Quỳnh Trâm 250925 PHÒNG 12  
226 12C1 Đặng Trần Bảo Trân 250926 PHÒNG 12  
227 12C1 Nguyễn Anh Tuấn 250927 PHÒNG 13  
228 12C1 Nguyễn Duy Kim Tuyến 250928 PHÒNG 13  
229 12C1 Mai Trần Mỹ Uyên 250929 PHÒNG 14  
230 12C1 Nguyễn Ngọc Hạ Vy 250930 PHÒNG 14  
231 12C1 Vũ Cát Minh 250931 PHÒNG 6  
232 12C1 Dương Lê Châu Khánh 250932 PHÒNG 4  
233 12C1 Trần Phạm Thiết An 250933 PHÒNG 1  
234 12C1 Nguyễn Thế Anh 250934 PHÒNG 1  
235 12C1 Lê Minh Khánh Dương 250935 PHÒNG 2  
236 12C1 Lê Quốc Đạt 250936 PHÒNG 2  
237 12C1 Lê Đức Tài 250937 PHÒNG 9  
238 12C2 Phạm Gia Bảo 251001 PHÒNG 1  
239 12C2 Nguyễn Ngọc Chẩn 251002 PHÒNG 1  
240 12C2 Bùi Lê Nhã Chi 251003 PHÒNG 1  
241 12C2 Đặng Anh Đạt 251004 PHÒNG 2  
242 12C2 Nguyễn Phương Hân 251005 PHÒNG 3  
243 12C2 Nguyễn Thị Thu Hiền 251006 PHÒNG 3  
244 12C2 Trần Minh Huân 251007 PHÒNG 3  
245 12C2 Nguyễn Nhật Huy 251008 PHÒNG 4  
246 12C2 Lê Minh Khanh 251009 PHÒNG 4  
247 12C2 Trần Anh Kiệt 251010 PHÒNG 5  
248 12C2 Võ Nguyên Trúc Lâm 251011 PHÒNG 5  
249 12C2 Huỳnh Thanh Yến My 251012 PHÒNG 6  
250 12C2 Trần Thảo Ngân 251013 PHÒNG 6  
251 12C2 Võ Thị Thanh Ngân 251014 PHÒNG 6  
252 12C2 Nguyễn Bảo Ngọc 251015 PHÒNG 6  
253 12C2 Lê Ngọc Thảo Nguyên 251016 PHÒNG 7  
254 12C2 Nguyễn Thị Thúy Như 251017 PHÒNG 7  
255 12C2 Đinh Trương Tấn Phúc 251018 PHÒNG 8  
256 12C2 Nguyễn Ngọc Hoài Phương 251019 PHÒNG 8  
257 12C2 Nguyễn Đặng Anh Quân 251020 PHÒNG 8  
258 12C2 Văn Trúc Quỳnh 251021 PHÒNG 9  
259 12C2 Nguyễn Chí Thành 251022 PHÒNG 11  
260 12C2 Phan Huỳnh Vân Thảo 251023 PHÒNG 11  
261 12C2 Phan Thanh Thắng 251024 PHÒNG 11  
262 12C2 La Phụng Thiên 251025 PHÒNG 11  
263 12C2 Từ Sỹ Hưng Thịnh 251026 PHÒNG 11  
264 12C2 Huỳnh Ngọc Nguyên Thư 251027 PHÒNG 11  
265 12C2 Diệp Thế Toàn 251028 PHÒNG 12  
266 12C2 Nguyễn Võ Khánh Trâm 251029 PHÒNG 12  
267 12C2 Trần Nguyễn Khương Triều 251030 PHÒNG 13  
268 12C2 Đỗ Hoàng Việt 251031 PHÒNG 14  
269 12C2 Nguyễn Bích Ngọc 251032 PHÒNG 6  
270 12C2 Huỳnh Quế Anh 251033 PHÒNG 1  
271 12C2 Mã Thị Mỹ Hạnh 251034 PHÒNG 3  
272 12C2 Phạm Đình Huy Khánh 251036 PHÒNG 4  
273 12C2 Phan Trần Bảo Khánh 251037 PHÒNG 4  
274 12C2 Nguyễn Đặng Trúc Linh 251038 PHÒNG 5  
275 12C2 Trương Ngọc Hà Nam 251039 PHÒNG 6  
276 12C2 Nguyễn Anh Thiên 251040 PHÒNG 11  
277 12C3 Nguyễn Tấn Dũng 251101 PHÒNG 2  
278 12C3 Bùi Thị Mỹ Duyên 251102 PHÒNG 2  
279 12C3 Nguyễn Lê Đức Dương 251103 PHÒNG 2  
280 12C3 Nguyễn Ngọc Đạt 251104 PHÒNG 2  
281 12C3 Nguyễn Tiến Đạt 251105 PHÒNG 2  
282 12C3 Trương Thị Mai Hồng 251106 PHÒNG 3  
283 12C3 Lê Quốc Huy 251107 PHÒNG 4  
284 12C3 Nguyễn Văn Hưng 251108 PHÒNG 3  
285 12C3 Lương Gia Khánh 251109 PHÒNG 4  
286 12C3 Lê Nhật Đăng Khoa 251110 PHÒNG 4  
287 12C3 Hà Nguyễn Thanh Lạc 251111 PHÒNG 5  
288 12C3 Dương Bảo Linh 251112 PHÒNG 5  
289 12C3 Nguyễn Bảo Luân 251113 PHÒNG 5  
290 12C3 Cao Thanh Mi 251114 PHÒNG 5  
291 12C3 Lê Hoàng Minh 251115 PHÒNG 5  
292 12C3 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân 251116 PHÒNG 6  
293 12C3 Nguyễn Thị Hồng Ngân 251117 PHÒNG 6  
294 12C3 Hồ Lê Uyển Nhã 251118 PHÒNG 7  
295 12C3 Nguyễn Quỳnh Nhi 251119 PHÒNG 7  
296 12C3 Trần Thảo Nhiên 251120 PHÒNG 7  
297 12C3 Trần Thị Quỳnh Như 251121 PHÒNG 8  
298 12C3 Trịnh Nam Phương 251122 PHÒNG 8  
299 12C3 Trần Võ Việt Quốc 251123 PHÒNG 8  
300 12C3 Nguyễn Trương Tú Quyên 251124 PHÒNG 9  
301 12C3 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 251125 PHÒNG 9  
302 12C3 Đặng Thị Mỹ Tâm 251126 PHÒNG 9  
303 12C3 Lê Nguyễn Thanh Tâm 251127 PHÒNG 9  
304 12C3 Lê Thùy Phúc Thanh 251128 PHÒNG 11  
305 12C3 Nguyễn Minh Thảo 251129 PHÒNG 11  
306 12C3 Lê Trần Duy Thiện 251130 PHÒNG 11  
307 12C3 Nguyễn Lê Anh Thư 251131 PHÒNG 11  
308 12C3 Nguyễn Hữu Tiến 251132 PHÒNG 12  
309 12C3 Trần Nguyễn Uyên Trân 251133 PHÒNG 12  
310 12C3 Vương Hoàng Trân 251134 PHÒNG 12  
311 12C3 Lê Ngô Anh Vy 251135 PHÒNG 14  
312 12C3 Nguyễn Thị My Xít 251136 PHÒNG 14  
313 12C3 Đỗ Hoàng Long 251137 PHÒNG 5  
314 12C3 Kiều Hồ Trung Dũng 251138 PHÒNG 2  
315 12C3 Nguyễn Kiến Quốc 251139 PHÒNG 8  
Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7027274
Số người online: 54
IP của bạn: 3.95.139.100
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website