Danh sách học sinh kiểm tra chung ngày 05/12/2019
14:37:23 04-12-2019
Lượt xem: 2220

KHỐI 10

Lớp Họ và tên  SBD Chỗ ngồi
10T Nguyễn Tuấn Anh 270101 STT 29;  P23
10T Huỳnh Dương Gia Bảo 270102 STT 28;  P21
10T Trần Gia Cường 270103 STT 30;  P17
10T Nguyễn Thị Nhã Doanh 270104 STT 20;  P25
10T Nguyễn Phạm Ngọc Đông 270105 STT 28;  P22
10T Phan Minh Hoàng 270106 STT 26;  P24
10T Mai Hoàng Hưng 270107 STT 28;  P23
10T Lý Nguyên Khang 270108 STT 28;  P24
10T Ngô Hải Khánh 270109 STT 17;  P13
10T Hồ Lê Đăng Khoa 270110 STT 30;  P18
10T Lương Nguyên Khoa 270111 STT 25;  P19
10T Nguyễn Anh Khoa 270112 STT 28;  P25
10T Nguyễn Khánh Linh 270113 STT 26;  P25
10T Nguyễn Ngọc Bảo Long 270114 STT 23;  P17
10T Nguyễn Phương Bảo Ngọc 270115 STT 28;  P26
10T Hà Khởi Nguyên 270116 STT 23;  P18
10T Phạm Gia Nguyên 270117 STT 29;  P15
10T Nguyễn Thị Thanh Nhung 270118 STT 29;  P24
10T Nguyễn Hoàng Phát 270119 STT 29;  P16
10T Trần Công Phúc 270120 STT 29;  P25
10T Lê Nguyễn Uyên Phương 270121 STT 30;  P19
10T Nguyễn Hoàng Quân 270122 STT 30;  P21
10T Võ Huy Quang 270123 STT 25;  P20
10T Nguyễn Anh Sỹ 270124 STT 30;  P22
10T Dương Quang Thắng 270125 STT 26;  P26
10T Trịnh Quốc Thành 270126 STT 27;  P15
10T Hà Hữu Tiến 270127 STT 27;  P16
10T Trần Ngọc Bảo Trâm 270128 STT 29;  P26
10T Phạm Minh Trí 270129 STT 30;  P15
10T Phạm Thuần Trí 270130 STT 27;  P17
10T Phan Tôn Hoàng Trúc 270131 STT 30;  P23
10T Bùi Khắc Trung 270132 STT 25;  P21
10T Lê Hồng Thanh Tú 270133 STT 30;  P16
10T Nguyễn Truyền Tuấn 270134 STT 23;  P19
10I Đặng Lê Phương An 270201 STT 10;  P16
10I Bùi Thanh Bách 270202 STT 25;  P22
10I Lê Gia Bảo 270203 STT 10;  P17
10I Lê Quốc Bảo 270204 STT 29;  P17
10I Đỗ Ngọc Hải Đăng 270205 STT 13;  P16
10I Lượng Vũ Hải Định 270206 STT 5;  P21
10I Hoàng Vũ Hà 270207 STT 29;  P18
10I Lưu Đặng Thanh Hà 270208 STT 27;  P18
10I Trần Phúc Hảo 270209 STT 17;  P14
10I Phạm Lê Trung Hiếu 270210 STT 2;  P23
10I Nguyễn Trần Vũ Hùng 270211 STT 25;  P23
10I Vũ Quỳnh Hương 270212 STT 18;  P25
10I Cao Gia Hy 270213 STT 30;  P20
10I Đỗ Nguyên Kha 270214 STT 18;  P26
10I Đoàn Ngọc Khánh 270215 STT 5;  P22
10I Lê Anh Khôi 270216 STT 20;  P26
10I Triệu Bảo Khôi 270217 STT 25;  P24
10I Phan Tuấn Kiệt 270218 STT 17;  P15
10I Trần Dĩnh Kỳ 270219 STT 19;  P13
10I Lê Quốc Nam 270220 STT 21;  P13
10I Trần Gia Bảo Ngân 270221 STT 8;  P17
10I Nguyễn Cao Nguyên 270222 STT 21;  P14
10I Nguyễn Trần Thảo Nguyên 270223 STT 19;  P14
10I Trần Nguyễn Đăng Quang 270224 STT 13;  P17
10I Lê Vỹ Thông 270225 STT 10;  P18
10I Đinh Bích Tiên 270226 STT 23;  P20
10I Đỗ Thùy Phúc Uyên 270227 STT 21;  P15
10I Nguyễn Thị Thủy Vân 270228 STT 27;  P19
10I Trần Ngọc Khánh Vi 270229 STT 10;  P19
10I Bùi Văn Việt 270230 STT 15;  P21
10I Uông Tuấn Vũ 270231 STT 13;  P18
10I Trương Thịnh Vượng 270232 STT 21;  P16
10L Nguyễn Quốc An 270301 STT 10;  P20
10L Bùi Ngọc Ánh 270302 STT 5;  P23
10L Trịnh Việt Cường 270303 STT 23;  P21
10L Võ Ngọc Linh Đan 270304 STT 23;  P22
10L Bùi Đinh Viết Huy Đăng 270305 STT 27;  P20
10L Võ Xuân Diệu 270306 STT 15;  P22
10L Võ Mạnh Duy 270307 STT 10;  P21
10L Đoàn Ngọc Quỳnh Giao 270308 STT 25;  P25
10L Nguyễn Xuân Hiếu 270309 STT 5;  P24
10L Trần Quốc Hưng 270310 STT 15;  P23
10L Phạm Duy Khang 270311 STT 13;  P19
10L Huỳnh Nhật Khiêm 270312 STT 4;  P14
10L Lê Nguyễn Diệu Linh 270313 STT 2;  P14
10L Nguyễn Phương Linh 270314 STT 13;  P20
10L Lê Văn Long 270315 STT 23;  P23
10L Đoàn Trần Minh Nhật 270316 STT 17;  P16
10L Nguyễn Thị Hồng Nhung 270317 STT 23;  P24
10L Nguyễn Thiên Phúc 270318 STT 8;  P18
10L Lê Cường Quốc 270319 STT 13;  P21
10L Đặng Thành Tài 270320 STT 27;  P21
10L Lê Đỗ Thành Tâm 270321 STT 21;  P17
10L Trần Quốc Thanh 270322 STT 21;  P18
10L Nguyễn Thị Thu Thảo 270323 STT 15;  P24
10L Trần Hoàng Anh Thư 270324 STT 25;  P26
10L Trần Lê Minh Thư 270325 STT 5;  P25
10L Trần Hữu Tính 270326 STT 19;  P15
10L Nguyễn Phan Khánh Toàn 270327 STT 23;  P25
10L Nguyễn Ngọc Nhã Trân 270328 STT 29;  P19
10L Nguyễn Thị Minh Trang 270329 STT 8;  P19
10L Phạm Ngọc Diễm Trang 270330 STT 8;  P20
10L Trần Khánh Trang 270331 STT 27;  P22
10L Võ Ngô Vô Ưu 270332 STT 8;  P21
10L Phan Ngũ Lan Uyên 270333 STT 29;  P20
10L Nguyễn Khánh Vinh 270334 STT 17;  P17
10H Nguyễn Hoàng An 270401 STT 8;  P22
10H Nguyễn Thường An 270402 STT 21;  P19
10H Trần Phương Anh 270403 STT 23;  P26
10H Võ Hoàng Lan Anh 270404 STT 24;  P13
10H Ngô Thị Linh Diệu 270405 STT 10;  P22
10H Nguyễn Tài Đức 270406 STT 19;  P16
10H Lê Khánh Giang 270407 STT 17;  P18
10H Trần Thị Ngọc Hân 270408 STT 30;  P24
10H Nguyễn Thanh Hiền 270409 STT 21;  P20
10H Trần Thanh Hiền 270410 STT 19;  P17
10H Đỗ Nhật Hưng 270411 STT 29;  P21
10H Nguyễn Quốc Huy 270412 STT 21;  P21
10H Nguyễn Minh Khoa 270413 STT 10;  P23
10H Võ Nguyễn Việt Khoa 270414 STT 21;  P22
10H Trần Anh Khôi 270415 STT 27;  P23
10H Nguyễn Trung Kiên 270416 STT 17;  P19
10H Nguyễn Vũ Lâm 270417 STT 19;  P18
10H Hồ Thảo Nguyên 270418 STT 10;  P24
10H Nguyễn Mạnh Quỳnh 270419 STT 19;  P19
10H Lê Viết Thanh 270420 STT 19;  P20
10H Nguyễn Phạm Chí Thành 270421 STT 24;  P14
10H Lương Thu Thảo 270422 STT 21;  P23
10H Lê Nguyễn Quốc Thịnh 270423 STT 21;  P24
10H Trần Đức Thịnh 270424 STT 19;  P21
10H Trần Nguyễn Anh Thư 270425 STT 10;  P25
10H Trượng Nại Anh Thư 270426 STT 26;  P15
10H Trần Nguyễn Thanh Thùy 270427 STT 26;  P16
10H Trần Võ Lam Thuyên 270428 STT 21;  P25
10H Trần Thị Huyền Trâm 270429 STT 8;  P23
10H Võ Minh Trí 270430 STT 15;  P25
10H Trần Anh Tuấn 270431 STT 10;  P26
10H Huỳnh Thiên Ưng 270432 STT 27;  P24
10H Nguyễn Thị Tú Uyên 270433 STT 27;  P25
10H Đào Hoàng Thanh Vân 270434 STT 19;  P22
10S Phùng Thị Ngọc An 270501 STT 13;  P22
10S Trần Thy Anh 270502 STT 1;  P17
10S Vũ Thái Vân Anh 270503 STT 13;  P23
10S Nguyễn Hồ Bách 270504 STT 21;  P26
10S Nguyễn Thị Thanh Châu 270505 STT 17;  P20
10S Mai Xuân Chiến 270506 STT 22;  P13
10S Hồ Đắc Đông 270507 STT 22;  P14
10S Lê Trọng Hoàng Dũng 270508 STT 24;  P15
10S Nguyễn Khắc Duy 270509 STT 2;  P24
10S Phạm Đức Hiếu 270510 STT 2;  P15
10S Huỳnh Thị Kim Hòa 270511 STT 5;  P26
10S Huỳnh Nhật Khương 270512 STT 1;  P24
10S Huỳnh Ngọc Ngân Linh 270513 STT 2;  P16
10S Nguyễn Lê Diệu Linh 270514 STT 2;  P25
10S Nguyễn Ngọc Phương Linh 270515 STT 13;  P24
10S Nguyễn Thị Hồng Nga 270516 STT 13;  P25
10S Nguyễn Ngọc Kim Ngân 270517 STT 19;  P23
10S Nguyễn Thị Thanh Ngân 270518 STT 27;  P26
10S Cao Vĩnh Phát 270519 STT 28;  P15
10S Trịnh Thị Sang 270520 STT 1;  P15
10S Đinh Thị Kim Thanh 270521 STT 19;  P24
10S Ngô Lê Hà Thanh 270522 STT 15;  P26
10S Đỗ Vưu Khải Thành 270523 STT 13;  P26
10S Nguyễn Đình Thống 270524 STT 16;  P13
10S Lê Nguyên Phương Thùy 270525 STT 8;  P24
10S Dương Ngọc Tiên 270526 STT 11;  P13
10S Nguyễn Kiều Ngọc Trâm 270527 STT 4;  P15
10S Nguyễn Thị Huyền Trang 270528 STT 6;  P13
10S Đỗ Thành Trung 270529 STT 2;  P26
10S Phùng Tô Phương Uyên 270530 STT 6;  P14
10S Lê Thị Kim Vy 270531 STT 3;  P13
10S Lê Trần Nguyên Vy 270532 STT 8;  P25
10V Đỗ Thái Thu An 270601 STT 11;  P14
10V Phan Nguyễn Thùy An 270602 STT 6;  P15
10V Đặng Phương Anh 270603 STT 4;  P16
10V Phạm Kim Bảo Châu 270604 STT 1;  P13
10V Lương Thị Quỳnh Chi 270605 STT 11;  P15
10V Trần Võ Quỳnh Chi 270606 STT 14;  P13
10V Trần Ngọc Anh Duy 270607 STT 1;  P18
10V Nguyễn Thị Ánh Dương 270608 STT 11;  P16
10V Hồ Thành Đạt 270609 STT 3;  P14
10V Lê Thị Thùy Giang 270610 STT 4;  P17
10V Đỗ Thu Hà 270611 STT 1;  P19
10V Đặng Ngọc Hân 270612 STT 3;  P15
10V Lê Gia Hân 270613 STT 4;  P18
10V Lê Thị Ngọc Hân 270614 STT 11;  P17
10V Trần Thanh Khang 270615 STT 22;  P15
10V Đỗ Nhật Trúc Khanh 270616 STT 8;  P26
10V Nguyễn Trúc Khanh 270617 STT 11;  P18
10V Nguyễn Ngọc Gia Khánh 270618 STT 11;  P19
10V Nguyễn Trường Long 270619 STT 14;  P14
10V Trần Lê Thùy Ly 270620 STT 6;  P16
10V Nguyễn Thị Xuân Mơ 270621 STT 9;  P13
10V Lê Ngô Đông Nghi 270622 STT 4;  P19
10V Huỳnh Trần Thảo Nguyên 270623 STT 11;  P20
10V Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 270624 STT 17;  P21
10V Nguyễn Thị Thu Nguyệt 270625 STT 24;  P16
10V Trần Phương Nhã 270626 STT 16;  P14
10V Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 270627 STT 6;  P17
10V Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 270628 STT 2;  P17
10V Nguyễn Trần Thảo Quyên 270629 STT 6;  P18
10V Nguyễn Trần Kha Thi 270630 STT 14;  P15
10V Lưu Hồng Thúy 270631 STT 4;  P20
10V Nguyễn Thị Minh Thư 270632 STT 9;  P14
10V Mai Thị Quế Trâm 270633 STT 11;  P21
10V Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 270634 STT 19;  P25
10V Phan Nguyễn Bích Vân 270635 STT 1;  P16
10V Nguyễn Thị Ngọc Ý 270636 STT 6;  P19
10A Vũ Hoàng An 270701 STT 6;  P20
10A Trác Lưu Bân 270702 STT 14;  P16
10A Nguyễn Khoa Các 270703 STT 19;  P26
10A Võ Tâm Đan 270704 STT 22;  P16
10A Võ Minh Đăng 270705 STT 11;  P22
10A Nguyễn Bạch Trường Giang 270706 STT 30;  P25
10A Lê Nhã Nhật Hân 270707 STT 20;  P13
10A Nguyễn Hoàng Gia Hân 270708 STT 14;  P17
10A Nguyễn Thảo Hân 270709 STT 22;  P17
10A Ngô Minh Hòa 270710 STT 9;  P15
10A Nguyễn Huỳnh Nguyên Hòa 270711 STT 9;  P16
10A Đặng Sỹ Hùng 270712 STT 3;  P16
10A Phạm Nhật Huy 270713 STT 9;  P17
10A Nguyễn Lê Phúc Khánh 270714 STT 16;  P15
10A Nguyễn  Khiêm 270715 STT 9;  P18
10A Nguyễn Thanh Nguyên Khôi 270716 STT 6;  P21
10A Trúc Minh Khôi 270717 STT 1;  P25
10A Nguyễn Thái Ngọc Lam 270718 STT 14;  P18
10A Bùi Thị Yến Loan 270719 STT 24;  P17
10A Huỳnh Khánh Uyển Ngân 270720 STT 22;  P18
10A Nguyễn Thị Thu Ngân 270721 STT 14;  P19
10A Dương Xuân Nguyên 270722 STT 28;  P16
10A Ngô Hồ Kỷ Nguyên 270723 STT 22;  P19
10A Phan Công Nguyên 270724 STT 24;  P18
10A Võ Thị Thanh Nhã 270725 STT 9;  P19
10A Nguyễn Đăng Bảo Nhi 270726 STT 16;  P16
10A Nguyễn Trần Uyên Phương 270727 STT 16;  P17
10A Ung Bửu Hà Phương 270728 STT 14;  P20
10A Nguyễn Trí Thông 270729 STT 4;  P21
10A Nguyễn Thị Hoàng Trâm 270730 STT 11;  P23
10A Tạ Ngọc Bảo Trâm 270731 STT 20;  P14
10A Võ Xuân Trí 270732 STT 24;  P19
10A Lê Cát Tường 270733 STT 14;  P21
10A Bùi Đặng Xuân Vy 270734 STT 4;  P22
10A Ngô Nguyễn Linh Vy 270735 STT 14;  P22
10A1 Đoàn Trần Xuân An 270801 STT 22;  P20
10A1 Phạm Huỳnh An 270802 STT 14;  P23
10A1 Trần Diệp Tường An 270803 STT 11;  P24
10A1 Phạm Quỳnh Phương Anh 270804 STT 24;  P20
10A1 Đặng Minh Đăng 270805 STT 6;  P22
10A1 Trương Ngọc Thảo Điền 270806 STT 29;  P22
10A1 Nguyễn Duy Đông 270807 STT 22;  P21
10A1 Võ Phạm Xuân Hiền 270808 STT 17;  P22
10A1 Hoàng Ngọc Vĩnh Khang 270809 STT 16;  P18
10A1 Ngô Văn Nam Khang 270810 STT 9;  P20
10A1 Trần Nhật Khánh 270811 STT 3;  P17
10A1 Phan Văn Khoa 270812 STT 20;  P15
10A1 Huỳnh Ngọc Duy Khương 270813 STT 17;  P23
10A1 Huỳnh Châu Lam 270814 STT 9;  P21
10A1 Đỗ Ngọc Lợi 270815 STT 4;  P23
10A1 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 270816 STT 24;  P21
10A1 Dương Phục Nguyên 270817 STT 14;  P24
10A1 Nguyễn Vũ Khôi Nguyên 270818 STT 24;  P22
10A1 Đặng Cao Minh Nguyệt 270819 STT 24;  P23
10A1 Trần Mỹ Nhã 270820 STT 24;  P24
10A1 Nguyễn Như Phúc 270821 STT 16;  P19
10A1 Lê Ngọc Quý 270822 STT 6;  P23
10A1 Hà Ngọc Như Quỳnh 270823 STT 22;  P22
10A1 Nguyễn Thị Yến Thanh 270824 STT 11;  P25
10A1 Phan Quỳnh Thủy Tiên 270825 STT 17;  P24
10A1 Nguyễn Ngọc Tiến 270826 STT 17;  P25
10A1 Cao Nguyễn Hương Trà 270827 STT 26;  P17
10A1 Ức Minh Bảo Trâm 270828 STT 14;  P25
10A1 Đỗ Phương Uyên 270829 STT 26;  P18
10A1 Lê Nhã Uyên 270830 STT 6;  P24
10A1 Lê Trần Như Uyên 270831 STT 26;  P19
10A1 Thái Nguyên Như Ý 270832 STT 14;  P26
10A1 Nguyễn Thị Thu Yên 270833 STT 6;  P25
10C1 Phạm Thị Quỳnh Anh 270901 STT 17;  P26
10C1 Nguyễn Văn Đạt 270902 STT 9;  P22
10C1 Võ Thị Thái Dương 270903 STT 9;  P23
10C1 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 270904 STT 6;  P26
10C1 Bùi Nguyễn Nhật Huân 270905 STT 28;  P17
10C1 Trần Duy Bảo Khang 270906 STT 7;  P13
10C1 Nguyễn Thanh Khoa 270907 STT 1;  P26
10C1 Trần Lê Thanh Ngân 270908 STT 4;  P24
10C1 Trần Đặng Uyên Nhi 270909 STT 18;  P13
10C1 Nguyễn Ngô Hoài An 270910 STT 18;  P14
10C1 Nguyễn Hồng Ân 270911 STT 9;  P24
10C1 Nguyễn Thành Chung 270912 STT 2;  P18
10C1 Lê Quốc Hương Di 270913 STT 7;  P14
10C1 Lê Tiến Đức 270914 STT 18;  P15
10C1 Văn Mỹ Hiền 270915 STT 16;  P20
10C1 Võ Thị Ngọc Hiền 270916 STT 18;  P16
10C1 Lê Trung Khải 270917 STT 22;  P23
10C1 Nguyễn Hữu Khánh 270918 STT 1;  P20
10C1 Nguyễn Sỹ Kiên 270919 STT 16;  P21
10C1 Nguyễn Hòa Leng 270920 STT 2;  P13
10C1 Dương Nguyễn Hà Mi 270921 STT 3;  P18
10C1 Dương Hoàng My 270922 STT 11;  P26
10C1 Bùi Phương Quỳnh 270923 STT 15;  P13
10C1 Trần Nguyễn Nam Sơn 270924 STT 3;  P19
10C1 Đặng Diệu Thiện 270925 STT 4;  P25
10C1 Nguyễn Thị Thanh Thương 270926 STT 16;  P22
10C1 Nguyễn Thị Thảo Tiên 270927 STT 2;  P19
10C1 Đặng Vũ Bảo Tín 270928 STT 4;  P26
10C1 Nguyễn Thị Thu Trân 270929 STT 20;  P16
10C1 Trần Minh Triều 270930 STT 18;  P17
10C1 Nguyễn Trần Mai Trinh 270931 STT 12;  P13
10C1 Đặng Đoàn Vũ Tuân 270932 STT 20;  P17
10C1 Đoàn Ngọc Phương Uyên 270933 STT 9;  P25
10C1 Trần Huỳnh Tố Uyên 270934 STT 24;  P25
10C1 Trịnh Thu Uyên 270935 STT 7;  P15
10C2 Lê Trương Phúc Bảo 271001 STT 20;  P18
10C2 Đỗ Nam Cường 271002 STT 5;  P13
10C2 Nguyễn Xuân Đăng 271003 STT 12;  P14
10C2 Phạm Quốc Phương Đông 271004 STT 16;  P23
10C2 Châu Kiến Dương 271005 STT 2;  P20
10C2 Nguyễn Thị Bích Duyên 271006 STT 20;  P19
10C2 Trần Quỳnh Giang 271007 STT 12;  P15
10C2 Nguyễn Duy Hưng 271008 STT 15;  P14
10C2 Trần Đình Hữu 271009 STT 18;  P18
10C2 Trần Gia Khang 271010 STT 12;  P16
10C2 Dương An Khuyên 271011 STT 12;  P17
10C2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 271012 STT 12;  P18
10C2 Nguyễn Thị Thùy Linh 271013 STT 18;  P19
10C2 Huỳnh Thị Mỹ Ngoc 271014 STT 12;  P19
10C2 Nguyễn Quốc Nhân 271015 STT 12;  P20
10C2 Đinh Thị Yến Nhi 271016 STT 28;  P18
10C2 Trần Ngọc Thảo Nhi 271017 STT 1;  P21
10C2 Lê Thị Kim Oanh 271018 STT 20;  P20
10C2 Nguyễn Đình Đại Phước 271019 STT 18;  P20
10C2 Lê Trương Minh Quân 271020 STT 15;  P15
10C2 Lê Thụy Ngọc Tâm 271021 STT 16;  P24
10C2 Huỳnh Công Thành 271022 STT 3;  P20
10C2 Lê Bảo Thiên 271023 STT 24;  P26
10C2 Lê Đặng Uyên Thư 271024 STT 9;  P26
10C2 Trần Nguyễn Anh Thư 271025 STT 15;  P16
10C2 Nguyễn Hữu Thức 271026 STT 25;  P15
10C2 Trần  Tiến 271027 STT 7;  P16
10C2 Trần Quốc Toàn 271028 STT 15;  P17
10C2 Đào Thị Ngọc Trân 271029 STT 18;  P21
10C2 Nguyễn Vũ Minh Triều 271030 STT 12;  P21
10C2 Nguyễn Đình Tuấn 271031 STT 7;  P17
10C2 Phan Thị Bích Uyên 271032 STT 25;  P16
10C2 Lê Yến Vi 271033 STT 22;  P24
10C2 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 271034 STT 18;  P22
10C2 Nguyễn Quang Nhật 271035 STT 3;  P21
10C3 Phan Thành Đạt 271101 STT 5;  P14
10C3 Huỳnh Thị Thanh Hiền 271102 STT 26;  P20
10C3 Phan Minh Huy 271103 STT 3;  P22
10C3 Hàn Phú Khang 271104 STT 7;  P18
10C3 Lê Hoàng Nguyên Khang 271105 STT 3;  P23
10C3 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 271106 STT 22;  P25
10C3 Phạm Thị Khả My 271107 STT 26;  P21
10C3 Lê Nguyễn Bảo Ngân 271108 STT 7;  P19
10C3 Dương Gia Thảo Nguyên 271109 STT 12;  P22
10C3 Vũ Trần Bảo Nguyên 271110 STT 22;  P26
10C3 Lê Ngọc Uyển Nhi 271111 STT 10;  P13
10C3 Nguyễn Tú Uyên Nhi 271112 STT 28;  P19
10C3 Đỗ Ngọc Ánh Như 271113 STT 7;  P20
10C3 Tống Quỳnh Như 271114 STT 23;  P13
10C3 Triệu Ý Như 271115 STT 15;  P18
10C3 Đỗ Hồng Phúc 271116 STT 12;  P23
10C3 Trần Thanh Phúc 271117 STT 26;  P22
10C3 Trần Minh Phương 271118 STT 5;  P15
10C3 Ngô Đăng Quang 271119 STT 12;  P24
10C3 Trần Ngọc Nhân Tâm 271120 STT 23;  P14
10C3 Nguyễn Đình Thi 271121 STT 28;  P20
10C3 Lương Gia Thịnh 271122 STT 7;  P21
10C3 Nguyễn Anh Thư 271123 STT 7;  P22
10C3 Trương Võ Anh Thư 271124 STT 15;  P19
10C3 Nguyễn Lê Phương Thy 271125 STT 3;  P24
10C3 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 271126 STT 25;  P17
10C3 Nguyễn Đặng Nhã Trinh 271127 STT 7;  P23
10C3 Lê Thanh Tuấn 271128 STT 25;  P18
10C3 Phan Minh Thảo Uyên 271129 STT 7;  P24
10C3 Bùi Minh Triệu Vi 271130 STT 23;  P15
10C3 Lê Thị Thanh Vy 271131 STT 5;  P16
10C3 Nguyễn Nhật Vy 271132 STT 23;  P16
10C3 Vũ Tuyết Ngân 271133 STT 7;  P25
10C3 Đào Nhật Gia Ân 271134 STT 16;  P25
10C Cao Trần Hồng Ân 271201 STT 18;  P23
10C Lê Ngân Danh 271202 STT 15;  P20
10C Võ Thị Hà 271203 STT 5;  P17
10C Nguyễn Ngọc Hân 271204 STT 7;  P26
10C Trần Phi Hợp 271205 STT 3;  P25
10C Nguyễn Vũ Huy 271206 STT 26;  P23
10C Nguyễn Nhật Khang 271207 STT 3;  P26
10C Đỗ Thị Vân Khánh 271208 STT 20;  P21
10C Hoàng Xuân Nguyên 271209 STT 8;  P13
10C Hoàng Thái Bảo 271210 STT 1;  P22
10C Nguyễn Thị Diễm Châu 271211 STT 12;  P25
10C Ung Thanh Dự 271212 STT 18;  P24
10C Lê Thanh Gia Hân 271213 STT 12;  P26
10C Võ Phúc Hậu 271214 STT 16;  P26
10C Nguyễn Lương Hiền 271215 STT 4;  P13
10C Trần Võ Đăng Khoa 271216 STT 20;  P22
10C Phan Anh Khuê 271217 STT 1;  P14
10C Nguyễn Phương Linh 271218 STT 5;  P18
10C Lê Công Minh 271219 STT 10;  P14
10C Trần Ái My 271220 STT 13;  P13
10C Nguyễn Lê Đăng Nguyên 271221 STT 1;  P23
10C Nguyễn Nhật Nguyên 271222 STT 8;  P14
10C Nguyễn Thị Nhàn 271223 STT 13;  P14
10C Trần Lê Trung Nhân 271224 STT 10;  P15
10C Hồ Nhật Quỳnh 271225 STT 2;  P21
10C Ung Thị Diễm Quỳnh 271226 STT 5;  P19
10C Vũ Minh Thuận 271227 STT 20;  P23
10C Lê Thanh Tiến 271228 STT 8;  P15
10C Nguyễn Ngọc Mỹ Trân 271229 STT 13;  P15
10C Lê Phúc Uyên 271230 STT 8;  P16
10C Trần Nguyễn Khánh Vy 271231 STT 5;  P20
10C Tạ Ngọc Như Ý 271232 STT 20;  P24
10C Nguyễn Thị Hoàng Yến 271233 STT 2;  P22

KHỐI 12

Lớp Họ và tên  SBD Chỗ ngồi
12T Đinh Thị Trâm Anh 250101 STT 28;  P5
12T Lưu Minh Anh 250102 STT 26;  P3
12T Nguyễn Xuân Kỳ Duyên 250103 STT 26;  P4
12T Phạm Ngọc Mỹ Duyên 250104 STT 15;  P3
12T Trần Kiều Dương 250105 STT 18;  P8
12T Nguyễn Trường Đại 250106 STT 21;  P9
12T Phạm Xuân Khải 250109 STT 26;  P5
12T Nguyễn Trường Khang 250110 STT 26;  P6
12T Phạm Huyền Khanh 250111 STT 24;  P1
12T Diều Quốc Khánh 250112 STT 28;  P6
12T Nguyễn Quang Khánh 250113 STT 28;  P7
12T Phan Hoàng Trà My 250114 STT 28;  P8
12T Nguyễn Phúc Bảo Ngân 250115 STT 21;  P11
12T Nguyễn Thị Mai Ngân 250116 STT 15;  P4
12T Huỳnh Nguyễn Hồng Oanh 250118 STT 9;  P11
12T Lê Huỳnh Tuấn Phát 250119 STT 26;  P7
12T Nguyễn Đồng Phước 250120 STT 28;  P9
12T Đinh Xuân Quang 250121 STT 15;  P5
12T Nguyễn Lương Bảo Tiên 250123 STT 22;  P1
12T Phùng Phạm Thủy Tiên 250124 STT 11;  P9
12T Nguyễn Anh Tú 250125 STT 15;  P6
12T Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 250126 STT 15;  P7
12T Trần Thiên Triều 250128 STT 15;  P8
12T Nguyễn Thị Kim Vũ 250130 STT 29;  P11
12I Thủy Võ Trường An 250201 STT 29;  P12
12I Huỳnh Văn Cường 250202 STT 24;  P2
12I Hồ Quốc Duy 250203 STT 9;  P1
12I Huỳnh Bá Đạt 250204 STT 24;  P12
12I Lê Duy Hào 250205 STT 18;  P9
12I Nguyễn Đỗ Gia Hân 250206 STT 22;  P2
12I Nguyễn Thanh Huy 250207 STT 29;  P3
12I Lê Trần Phước Hưng 250208 STT 4;  P7
12I Nguyễn Bình Minh 250210 STT 15;  P9
12I Nguyễn Chánh Nhật Minh 250211 STT 2;  P3
12I Trịnh Ngọc Bảo Ngân 250212 STT 12;  P11
12I Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt 250213 STT 19;  P11
12I Nguyễn Thanh Nhàn 250214 STT 19;  P1
12I Cao Yến Nhi 250215 STT 12;  P1
12I Nguyễn Nhất Quỳnh 250216 STT 24;  P3
12I Nguyễn Phạm Ái Quỳnh 250217 STT 29;  P4
12I Nguyễn Xuân Ngọc Quỳnh 250218 STT 22;  P12
12I Võ Đình Thuận 250219 STT 22;  P3
12I Trần Khánh Toàn 250220 STT 16;  P11
12I Nguyễn Minh Trí 250221 STT 9;  P2
12I Nguyễn Quốc Trí 250222 STT 19;  P2
12I Võ Ngọc Phương Trinh 250223 STT 16;  P1
12I Trần Thị Thanh Trúc 250224 STT 19;  P12
12I Châu An Tuyền 250226 STT 24;  P4
12I Lương Hoàng Trúc Văn 250227 STT 16;  P2
12L Đặng Huyền Thiện Ân 250301 STT 12;  P2
12L Nguyễn Hoàng Phú Bình 250302 STT 4;  P8
12L Nguyễn Gia Huy 250303 STT 16;  P12
12L Trần Ngọc Huy 250304 STT 3;  P5
12L Nguyễn Uy Khang 250305 STT 3;  P6
12L Nguyễn Thị Kim Ngân 250306 STT 19;  P3
12L Nguyễn Hoàng Nhật 250308 STT 22;  P4
12L Trần Đình Thảo Nhiên 250309 STT 22;  P5
12L Hồ Tấn Phát 250310 STT 16;  P3
12L Nguyễn Thái Phong 250311 STT 16;  P4
12L Đinh Bá Phụng 250312 STT 19;  P4
12L Võ Đình Quốc 250313 STT 29;  P5
12L Đoàn Thị Trúc Quỳnh 250314 STT 19;  P5
12L Nguyễn Bảo Quỳnh 250315 STT 29;  P6
12L Nguyễn Thành Sơn 250316 STT 26;  P8
12L Châu Thành Tâm 250317 STT 22;  P6
12L Trần Trung Tín 250318 STT 16;  P5
12L Trần Minh Tú 250319 STT 9;  P12
12L Phạm Viết Thái 250320 STT 26;  P9
12L Huỳnh Thanh Thảo 250321 STT 6;  P8
12L Nguyễn Phạm Ngọc Triều 250322 STT 27;  P11
12L Nguyễn Quang Trường 250323 STT 16;  P6
12L Lưu Tú Văn 250324 STT 12;  P12
12L Huỳnh Thị Diệu Viên 250325 STT 29;  P7
12L Tôn Triều Vỹ 250326 STT 19;  P6
12H Lý Gia Bảo 250401 STT 27;  P12
12H Võ Huỳnh Hồng Cẩm 250402 STT 24;  P5
12H Võ Ngọc Tường Đoan 250403 STT 24;  P6
12H Hoàng Nhật Hà 250404 STT 27;  P3
12H Nguyễn Hoàng Khánh Linh 250406 STT 27;  P4
12H Nguyễn Thị Nhật Linh 250407 STT 27;  P5
12H Phan Phạm Đức Minh 250408 STT 22;  P7
12H Nguyễn Thị Ngọc Na 250409 STT 19;  P7
12H Đặng Thảo Nguyên 250410 STT 16;  P7
12H Nguyễn Quang Đăng Nhân 250411 STT 3;  P7
12H Đỗ Nguyễn Minh Nhật 250412 STT 1;  P11
12H Lê Thị Hồng Nhung 250413 STT 12;  P3
12H Phan Nguyễn Quỳnh Như 250414 STT 24;  P7
12H Võ Hồng Phong 250415 STT 29;  P8
12H Trương Huỳnh Phước 250416 STT 16;  P8
12H Đặng Ngọc Quang 250417 STT 27;  P6
12H Nguyễn Trần Trúc Quyên 250418 STT 19;  P8
12H Phạm Năng Tài 250419 STT 12;  P4
12H Nguyễn Minh Tấn 250420 STT 6;  P9
12H Mai Hoàng Ngọc Tiến 250421 STT 24;  P8
12H Nguyễn Vũ Nhất Tin 250422 STT 9;  P3
12H Phùng Thị Ngọc Tuyền 250423 STT 24;  P9
12H Lương Ngọc Bảo Trân 250424 STT 16;  P9
12H Phan Nguyễn Thanh Trúc 250425 STT 17;  P11
12H Trần Anh Trường 250426 STT 2;  P4
12H Lê Phương Uyên 250427 STT 25;  P11
12H Nguyễn Văn Vũ 250428 STT 19;  P9
12H Đoàn Thị Ngọc Vy 250429 STT 12;  P5
12S Hồ Ngọc Thuận An 250501 STT 4;  P9
12S Ngô Thái Thiên An 250502 STT 17;  P1
12S Nguyễn Thân Kim Anh 250503 STT 12;  P6
12S Nguyễn Thị Phụng Chi 250504 STT 5;  P11
12S Phạm Thị Diệu 250505 STT 2;  P5
12S Nghiêm Thị Thùy Dương 250507 STT 20;  P11
12S Lê Thị Mỹ Hạ 250508 STT 12;  P7
12S Huỳnh Thị Mỹ Hân 250509 STT 17;  P2
12S Nguyễn Thị Út Hương 250510 STT 27;  P7
12S Phạm Thị Mỹ Kiều 250511 STT 22;  P8
12S Lê Đinh Phương Khanh 250512 STT 25;  P12
12S Nguyễn Thị Thùy Linh 250513 STT 20;  P1
12S Trần Khánh Linh 250514 STT 9;  P4
12S Nguyễn Tuyết Minh 250515 STT 22;  P9
12S Đinh Thị Lâm Như 250516 STT 2;  P6
12S Phạm Thị Ý Như 250517 STT 17;  P12
12S Nguyễn Thanh Hiền Phương 250518 STT 25;  P3
12S Nguyễn Thị Thanh Tâm 250520 STT 7;  P11
12S Đinh Nguyễn Thanh Thanh 250521 STT 23;  P11
12S Huỳnh Ngọc Kim Thanh 250522 STT 12;  P8
12S Trần Lê Phương Thảo 250523 STT 1;  P4
12S Nguyễn Ngọc Phương Thùy 250525 STT 17;  P3
12S Lê Trần Anh Thư 250526 STT 3;  P8
12S Nguyễn Thanh Trà 250527 STT 9;  P5
12S Đỗ Thị Minh Trang 250528 STT 12;  P9
12S Nguyễn Thanh Vi 250529 STT 25;  P4
12S Phạm Vũ Trúc Vy 250530 STT 29;  P9
12S Mai Kim Yến 250531 STT 13;  P11
12V Phạm Lưu Cao Thiên An 250601 STT 3;  P9
12V Nguyễn Thị Lan Anh 250602 STT 7;  P1
12V Trương Ngọc Anh 250603 STT 20;  P2
12V Nguyễn Ngọc Ánh 250604 STT 20;  P12
12V Trương Lê Quỳnh Chiêu 250605 STT 2;  P7
12V Ngô Thị Hân 250606 STT 2;  P8
12V Phạm Mỹ Thảo Hiền 250607 STT 20;  P3
12V Lưu Trần Tuyết Hoa 250609 STT 2;  P11
12V Hồ Thị Thanh Liêm 250610 STT 13;  P1
12V Trần Thị Mỹ Loan 250611 STT 7;  P2
12V Nguyễn Thị Nga 250612 STT 25;  P5
12V Nguyễn Minh Hoàn Nhi 250613 STT 5;  P1
12V Trần Mỹ Phương 250614 STT 9;  P6
12V Lê Như Quỳnh 250615 STT 9;  P7
12V Trần Huyền Thảo 250616 STT 7;  P12
12V Nguyễn Hoài Thu 250617 STT 5;  P2
12V Nguyễn Nhã Anh Trang 250619 STT 2;  P9
12V Tăng Võ Thiên Trang 250620 STT 9;  P8
12V Phan Huỳnh Đoan Trâm 250621 STT 5;  P12
12V Đoàn Tú Uyên 250623 STT 20;  P4
12A Bùi Thế Phương An 250701 STT 7;  P3
12A Đỗ Trâm Anh 250702 STT 25;  P6
12A Nguyễn Minh Anh 250703 STT 5;  P3
12A Nguyễn Đinh Cao Đạt 250704 STT 9;  P9
12A Trần Ngô Gia Hân 250705 STT 27;  P8
12A Phan Nguyễn Minh Hiếu 250707 STT 13;  P2
12A Dương Thanh Hương 250708 STT 1;  P6
12A Trương Bảo Khang 250709 STT 23;  P1
12A Bốc Nghiệp Khoa 250710 STT 10;  P11
12A Huỳnh Đăng Khoa 250711 STT 5;  P4
12A Huỳnh Phạm Đăng Khoa 250712 STT 10;  P1
12A Lê Bảo Ngân 250714 STT 27;  P9
12A Nguyễn Tú Ngọc 250715 STT 13;  P12
12A Phan Ngọc Mỹ Phương 250716 STT 10;  P2
12A Vũ Hồng Phương 250717 STT 13;  P3
12A Nguyễn Khánh Quyên 250718 STT 13;  P4
12A Châu Ngọc Vĩnh Tâm 250719 STT 4;  P11
12A Bùi Võ Đài Trang 250720 STT 7;  P4
12A Dương Bích Trâm 250722 STT 13;  P5
12A Trương Trọng Minh Trân 250723 STT 13;  P6
12A Nguyễn Thanh Hải Triều 250724 STT 1;  P1
12A Huỳnh Tố Trinh 250725 STT 30;  P11
12A Nguyễn Thành Trung 250726 STT 13;  P7
12A Lê Hoàng Quốc Việt 250727 STT 28;  P11
12A Nguyễn Đình Phương Vy 250728 STT 20;  P5
12A Lê Nguyễn Như Ý 250729 STT 13;  P8
12A1 Huỳnh Nhật Phương Chi 250801 STT 5;  P5
12A1 Nguyễn Hoàng Đăng 250802 STT 5;  P6
12A1 Nguyễn Khánh Đoan 250803 STT 10;  P12
12A1 Nguyễn Văn Hưng 250804 STT 28;  P12
12A1 Nguyễn Duy Khang 250805 STT 23;  P2
12A1 Trần Công Khôi 250806 STT 20;  P6
12A1 Trần Thị Tuyết Linh 250807 STT 20;  P7
12A1 Nguyễn Lê Kim Mai 250808 STT 17;  P4
12A1 Nguyễn Minh Huyền Ngân 250809 STT 7;  P5
12A1 Phùng Hiểu Nghi 250810 STT 5;  P7
12A1 Nguyễn Phan Hà Nguyên 250811 STT 23;  P12
12A1 Trần Nhật Nguyên 250812 STT 10;  P3
12A1 Trần Cao Hạnh Nhi 250813 STT 20;  P8
12A1 Nguyễn Huỳnh Diệp Quyên 250814 STT 25;  P7
12A1 Hồ Ý San 250815 STT 17;  P5
12A1 Lê Thị Xuân Thanh 250816 STT 23;  P3
12A1 Hoàng Võ Thanh Thảo 250817 STT 20;  P9
12A1 Nguyễn Duy Thắng 250818 STT 22;  P11
12A1 Từ Hạo Thiên 250819 STT 13;  P9
12A1 Nguyễn Ngọc Thúy 250820 STT 4;  P1
12A1 Lê Vang Kim Thước 250821 STT 7;  P6
12A1 Phan Hoài Thương 250822 STT 21;  P1
12A1 Đỗ Lê Uyên 250823 STT 21;  P2
12A1 Huỳnh Thanh Uyên 250824 STT 5;  P8
12A1 Nguyễn Phúc Diễm Vy 250825 STT 7;  P7
12A1 Văn Trúc Vy 250826 STT 7;  P8
12A1 Nguyễn Cẩm Yên 250827 STT 21;  P12
12C1 Nguyễn Bảo Châm 250902 STT 25;  P8
12C1 Lương Tấn Đạt 250903 STT 30;  P12
12C1 Đỗ Nguyễn Khánh Đoan 250904 STT 5;  P9
12C1 Võ Tấn Đức 250905 STT 14;  P11
12C1 Nguyễn Trần Công Hãn 250906 STT 1;  P2
12C1 Đào Ngọc Hằng 250907 STT 10;  P4
12C1 Nguyễn Huy Hoàng 250908 STT 25;  P9
12C1 Trần Gia Huy 250909 STT 3;  P11
12C1 Lê Thế Khôi 250910 STT 23;  P4
12C1 Nguyễn Ngọc Minh 250912 STT 2;  P1
12C1 Cao Kim Ngân 250913 STT 21;  P3
12C1 Huỳnh Trúc Ngân 250914 STT 17;  P6
12C1 Nguyễn Gia Ngân 250915 STT 17;  P7
12C1 Đỗ Như Ngọc 250916 STT 6;  P11
12C1 Đặng Phước Nguyên 250917 STT 17;  P8
12C1 Tống Ngọc Quỳnh Nhi 250918 STT 14;  P1
12C1 Từ Hạo Nhiên 250919 STT 7;  P9
12C1 Đặng Thị Kim Thành 250921 STT 14;  P2
12C1 Nguyễn Quốc Thắng 250922 STT 23;  P5
12C1 Nguyễn Ngọc Minh Thư 250923 STT 10;  P5
12C1 Nguyễn Thanh Thảo Trang 250924 STT 4;  P2
12C1 Trần Song Quỳnh Trâm 250925 STT 8;  P11
12C1 Đặng Trần Bảo Trân 250926 STT 10;  P6
12C1 Nguyễn Anh Tuấn 250927 STT 6;  P1
12C1 Nguyễn Duy Kim Tuyến 250928 STT 4;  P12
12C1 Mai Trần Mỹ Uyên 250929 STT 14;  P12
12C1 Nguyễn Ngọc Hạ Vy 250930 STT 4;  P3
12C1 Vũ Cát Minh 250931 STT 1;  P7
12C1 Dương Lê Châu Khánh 250932 STT 2;  P2
12C1 Trần Phạm Thiết An 250933 STT 3;  P1
12C1 Nguyễn Thế Anh 250934 STT 1;  P5
12C1 Lê Minh Khánh Dương 250935 STT 1;  P12
12C1 Lê Quốc Đạt 250936 STT 8;  P1
12C1 Lê Đức Tài 250937 STT 8;  P2
12C2 Phạm Gia Bảo 251001 STT 17;  P9
12C2 Nguyễn Ngọc Chẩn 251002 STT 8;  P12
12C2 Bùi Lê Nhã Chi 251003 STT 8;  P3
12C2 Đặng Anh Đạt 251004 STT 26;  P11
12C2 Nguyễn Phương Hân 251005 STT 6;  P2
12C2 Nguyễn Thị Thu Hiền 251006 STT 8;  P4
12C2 Trần Minh Huân 251007 STT 10;  P7
12C2 Nguyễn Nhật Huy 251008 STT 23;  P6
12C2 Lê Minh Khanh 251009 STT 8;  P5
12C2 Trần Anh Kiệt 251010 STT 10;  P8
12C2 Võ Nguyên Trúc Lâm 251011 STT 6;  P12
12C2 Huỳnh Thanh Yến My 251012 STT 26;  P12
12C2 Trần Thảo Ngân 251013 STT 21;  P4
12C2 Võ Thị Thanh Ngân 251014 STT 30;  P3
12C2 Nguyễn Bảo Ngọc 251015 STT 10;  P9
12C2 Lê Ngọc Thảo Nguyên 251016 STT 11;  P11
12C2 Nguyễn Thị Thúy Như 251017 STT 18;  P11
12C2 Đinh Trương Tấn Phúc 251018 STT 21;  P5
12C2 Nguyễn Ngọc Hoài Phương 251019 STT 21;  P6
12C2 Nguyễn Đặng Anh Quân 251020 STT 14;  P3
12C2 Văn Trúc Quỳnh 251021 STT 14;  P4
12C2 Nguyễn Chí Thành 251022 STT 6;  P3
12C2 Phan Huỳnh Vân Thảo 251023 STT 28;  P3
12C2 Phan Thanh Thắng 251024 STT 23;  P7
12C2 La Phụng Thiên 251025 STT 6;  P4
12C2 Từ Sỹ Hưng Thịnh 251026 STT 14;  P5
12C2 Huỳnh Ngọc Nguyên Thư 251027 STT 18;  P1
12C2 Diệp Thế Toàn 251028 STT 30;  P4
12C2 Nguyễn Võ Khánh Trâm 251029 STT 3;  P2
12C2 Trần Nguyễn Khương Triều 251030 STT 1;  P3
12C2 Đỗ Hoàng Việt 251031 STT 1;  P8
12C2 Nguyễn Bích Ngọc 251032 STT 18;  P2
12C2 Huỳnh Quế Anh 251033 STT 3;  P12
12C2 Mã Thị Mỹ Hạnh 251034 STT 11;  P1
12C2 Phạm Đình Huy Khánh 251036 STT 21;  P7
12C2 Phan Trần Bảo Khánh 251037 STT 14;  P6
12C2 Nguyễn Đặng Trúc Linh 251038 STT 23;  P8
12C2 Trương Ngọc Hà Nam 251039 STT 21;  P8
12C2 Nguyễn Anh Thiên 251040 STT 23;  P9
12C3 Nguyễn Tấn Dũng 251101 STT 28;  P4
12C3 Bùi Thị Mỹ Duyên 251102 STT 2;  P12
12C3 Nguyễn Lê Đức Dương 251103 STT 3;  P3
12C3 Nguyễn Ngọc Đạt 251104 STT 3;  P4
12C3 Nguyễn Tiến Đạt 251105 STT 30;  P5
12C3 Trương Thị Mai Hồng 251106 STT 14;  P7
12C3 Lê Quốc Huy 251107 STT 30;  P6
12C3 Nguyễn Văn Hưng 251108 STT 6;  P5
12C3 Lương Gia Khánh 251109 STT 4;  P4
12C3 Lê Nhật Đăng Khoa 251110 STT 14;  P8
12C3 Hà Nguyễn Thanh Lạc 251111 STT 11;  P2
12C3 Dương Bảo Linh 251112 STT 11;  P12
12C3 Nguyễn Bảo Luân 251113 STT 24;  P11
12C3 Cao Thanh Mi 251114 STT 18;  P12
12C3 Lê Hoàng Minh 251115 STT 11;  P3
12C3 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân 251116 STT 4;  P5
12C3 Nguyễn Thị Hồng Ngân 251117 STT 11;  P4
12C3 Hồ Lê Uyển Nhã 251118 STT 11;  P5
12C3 Nguyễn Quỳnh Nhi 251119 STT 18;  P3
12C3 Trần Thảo Nhiên 251120 STT 6;  P6
12C3 Trần Thị Quỳnh Như 251121 STT 11;  P6
12C3 Trịnh Nam Phương 251122 STT 11;  P7
12C3 Trần Võ Việt Quốc 251123 STT 18;  P4
12C3 Nguyễn Trương Tú Quyên 251124 STT 14;  P9
12C3 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 251125 STT 8;  P6
12C3 Đặng Thị Mỹ Tâm 251126 STT 11;  P8
12C3 Lê Nguyễn Thanh Tâm 251127 STT 1;  P9
12C3 Lê Thùy Phúc Thanh 251128 STT 18;  P5
12C3 Nguyễn Minh Thảo 251129 STT 15;  P11
12C3 Lê Trần Duy Thiện 251130 STT 8;  P7
12C3 Nguyễn Lê Anh Thư 251131 STT 8;  P8
12C3 Nguyễn Hữu Tiến 251132 STT 6;  P7
12C3 Trần Nguyễn Uyên Trân 251133 STT 4;  P6
12C3 Vương Hoàng Trân 251134 STT 18;  P6
12C3 Lê Ngô Anh Vy 251135 STT 15;  P1
12C3 Nguyễn Thị My Xít 251136 STT 15;  P2
12C3 Đỗ Hoàng Long 251137 STT 15;  P12
12C3 Kiều Hồ Trung Dũng 251138 STT 18;  P7
12C3 Nguyễn Kiến Quốc 251139 STT 8;  P9

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7027264
Số người online: 47
IP của bạn: 3.95.139.100
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website